Home register voor info

 

PDF Print E-mail

Administratie adviseur

 

A & C voert –geheel of gedeeltelijk ( b.v. salarisadministratie)- de administratie van een onderneming. Ook hier zullen wij ons, voor een doelmatige uitvoering van onze werkzaamheden, verdiepen in het karakter en de organisatiestructuur van de onderneming van onze cliënten.

 

Wij geven eveneens adviezen over het inrichten van administraties. Wij stellen vast aan welke eisen een administratie moet voldoen om die gegevens te kunnen verstrekken, die nodig zijn voor het nemen van verantwoorde beleidsbeslissingen. Tevens geven wij aan hoe de ondernemer in zijn administratie rekening kan houden met de vele voorschriften en faciliteiten van de sociale en fiscale wetgeving en andere overheidsmaatregelen zoals subsidiemogelijkheden. Kortom wij kunnen nagaan of de bestaande administratie aan deze eisen voldoet en eventueel adviseren tot aanpassing. Wij verlenen ook ondersteuning bij de keuze van hulpmiddelen waarmee de administratie op de meest doelmatige wijze kan worden gevoerd. Bijvoorbeeld geven wij aan in hoeverre automatisering wenselijk en mogelijk is. A & C beoordeelt de administratie van de onderneming, vervolgens zorgen wij voor het opstellen van de jaarrekening, de balans, winst en verliesrekening, en de toelichting daarop. Tevens verstrekken wij een samenstellings- c.q. beoordelingsverklaring bij de jaarrekening.