Home register voor info

 

PDF Print E-mail

Vertrouwenspersoon


Vaak heeft de ondernemer zelf niet of niet voldoende deskundigheid op administratief/financieel, fiscaal of bedrijfseconomisch gebied.Grote bedrijven hebben daarvoor meestal eigen medewerkers in dienst. Veel cliënten in het midden- en kleinbedrijf verwachten nog veel meer van ons. Meer initiatief en meer betrokkenheid. Voor deze opdrachtgevers groeien wij uit tot geïnvolveerd adviseur, klankbord en vertrouwensman. Tot bekwame rechterhand ter zake van: meerjarige ondernemingsplannen, de informatie aan bankinstellingen, opvolgingsproblematiek, oudedagsvoorzieningen, schenkingen aan kinderen, erfrecht, huwelijksgoederenrecht, de administratieve organisatie en de administratie zelf. Wij signaleren de ontwikkelingen en geven de knelpunten aan. Wij adviseren hierbij over de eventuele inschakeling van of werken samen met adviseurs die op een specifiek terrein deskundig en betrouwbaar zijn.